naše ceny

První porada ve věci bývá většinou zdarma. Následně se snažíme s klientem dohodnout nejvhodnější způsob odměny v závislosti na druhu a rozsahu požadovaných právních služeb.

 

Naše ceny jsou smluvní

První porada ve věci bývá většinou zdarma. Následně se snažíme s klientem dohodnout nejvhodnější způsob odměny v závislosti na druhu a rozsahu požadovaných právních služeb.

Pokud se s klientem nedohodneme jinak, účtujeme částku 1.500,- až 2.000,- Kč za hodinu v závislosti na obtížnosti věci.

Celkovou odhadovanou cenu se snažíme sdělit dopředu s ohledem na množství předpokládané práce.

 

Slevy pro stálé klienty

U stálých klientů je cena nižší určena vzájemnou dohodou.

V případě poskytování pravidelných služeb většího rozsahu je možné dohodnout odměnu paušální, případně kombinovanou paušální odměnu s hodinovou za výrazně příznivějších podmínek pro klienta.

 

Orientační ceny vybraných právních služeb

Ceny nejčastěji poskytovaných právních služeb:

Zastupování v trestním řízení

1.500,- Kč až 3.500,- Kč za jeden úkon právní služby v závislosti na výši trestní sazby

Sepsání kupní smlouvy

  • prosté sepsání kupní či darovací smlouvy bez jednání s protistranou ohledně nemovitosti v ceně do 1,5 mil Kč 4.000,- Kč
  • revize smlouvy předložené protistranou ohledně nemovitosti v ceně do 1,5 mil Kč 5.000,- Kč

Rodinné právo

  • sepsání návrhu na úpravu poměrů k nezletilým a dohody rodičů ohledně nezletilých dětí v případě, že rodiče jsou na všem dohodnuti 4.000,- Kč
  • sepsání dohody o vypořádání SJM a návrhu na „dohodnutý“ rozvod za předpokladu, že jsou manželé na všem dohodnuti 4.000,- Kč

Založení s.r.o.

Příprava všech podkladů pro založení, včetně zastupování před živnostenským úřadem, notářem a zapsání společnosti do veřejného rejstříku (cena nezahrnuje správní, soudní a notářské poplatky) 8.000,- Kč

Advokátní úschova

účtujeme ½ ceny účtované notářem dle notářského tarifu

Orientační cena za advokátní úschovu:

  • 1.800,- Kč z částky 500.000,- Kč úschovy
  • 2.800,- Kč z částky 1.000.000,- Kč úschovy
  • 6.800,- Kč z částky 5.000.000,- Kč úschovy
Více zde >