Pavlok Kouba

Advokátní kancelář Pavlok a Kouba byla založena v roce 2003.

Specializujeme se na právní pomoc fyzickým osobám a menším společnostem v rámci běžného života a obchodního styku a řešení běžných životních situací v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

Dále poskytujeme komplexní služby v oblasti trestního práva a to jak v rámci obhajoby, tak zastupování poškozených v trestním řízení. Jsme akreditováni Ministerstvem spravedlnosti ČR pro právní pomoc obětem trestných činů.